Birgitta föddes på Finsta gård i Uppland 1303 av Ingeborg gift med lagman Birger Persson, via mödernet tillhörde hon Bjälboätten. Vid moderns död 1314 sändes Birgitta 11 år gammal till mostern Katarina Bengtsdotter på Aspanäs gård i södra Östergötland. Två år senare giftes hon bort med den 18-åriga Ulf Gudmarsson på Ulvåsa gård vid sjön Boren i Östergötland där hon bodde i tjugo år och födde Ulf fyra söner och fyra döttrar.
Under en tid var hon hovmästarinna hos sin släkting kung Magnus Eriksson och hans maka drottning Blanka av Namur och följde dem runt i riket. Under denna tid skall hon ha mottaget uppenbarelsen om att grunda den vanligen så kallade Birgittinerorden: den helige Frälsarens orden. Det är den enda klosterorden som utgår från norra Europa.
1339 företog Birgitta och maken Ulf sin första vallfärd till den helige Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim och två år senare vallfärdade de ända till aposteln Jakobs grav i Santiago de Compostella i Spanien, efter hemkomsten 1344 dog Ulf och begravdes i munkklostret i Alvastra. Birgitta bodde kvar med barnen invid klostret tills 1349 då hon begav sig till Rom. Innan dess, 1346, fick hon donerat Vadstena gård av kung Magnus Eriksson och drottning Blanka för att inrätta Birgittas uppenbarade klosterorden. Birgitta var ekonomiskt oberoende, kanhända var hon den rikaste kvinnan i Sverige.
Men under tjugofyra år i Rom arbetade Birgitta för de fattiga, besökte kyrkor och hospital, ville reformera klostren samt utverkade påvens utfästelse av sin planerade klosterstiftelse. Till Rom anslöt sig även dottern Katarina och sönerna Karl och Birger. 1372 anträdde Birgitta och barnen en lång pilgrimsfärd till Jerusalem, trots att hon före avresan fick en uppenbarelse att en av dem inte skulle återvända. Helt riktigt insjuknade Karl under resan och dog i Neapel. Den strapatsrika färden tärde också hårt på Birgittas krafter och kort efter återkomsten till Rom dog hon sjuttio år gammal den 23 juli 1373. Fem dagar tidigare hade hon i en uppenbarelse förutspått sitt dödsdatum. Under en besvärlig resa genom Europa forslade dottern Katarina och sonen Birger Birgittas kista hem till klostret i Vadstena.
Tre år före Birgittas död hade påven Urban V stadfäst regler för Birgittas klosterorden. Dottern Katarina återvände till Rom för att verka för Birgittas helgonförklarings godkännande.
Katarina utverkade också tio påvliga beslut till skydd för klostret i Vadstena, genom ett av de besluten fick Vadstena kloster ställning som moderkloster för Birgittinerorden som därmed tilläts att sprida ut sig över världen. Nya konvent bildades i Finland, Estland, Norge, två i Danmark, Polen, Holland, Italien och England.
Birgitta blev helgonförklarad av påven Bonifatius IV 1391.
Katarina betraktades som arvtagare av Birgittas gudomliga kraft (se hennes hemkyrka Halla kyrka vid Vrena inunder Nyköpingslänken i Sverigekartan) och hon återkom till Vadstena och avled i klostret 1381. 1489 beslöt påvestolen att Katarinas kvarlevor skulle få skrinläggas i Vadstena och att hon såsom salig, beata, får firas i alla birgittinerkloster runtom världen.
Gustav Vasa stänger under reformationen verksamheten 1550 men systrarna bor kvar och moderklostret i Vadstena upphör definitivt först 1595.
En ny gren av birgittinerorden upprättas i Sverige av Elisabeth Hesselblad som startade ett gästhem i Djursholm 1923 och 1935 ett gästhem i Vadstena där nunnorna verkar fram till 1962 då nunnor från ett gammalt birgittinerkloster i Holland förenas med systrarna i moderklostret.
Birgitta blev 1999 utnämnd av påven till Europas skyddshelgon.

Birgitta was born 1303 on Finsta estate in Uppland, she belonged to the Bjälbo dynasty via her mother Ingeborg. When her mother died she was sent eleven year old to her aunt in south Östergötland and two years later she was married to eighteen year old Ulf Gudmarsson on Ulvåsa farm, there she lived roughly 20 years and gave birth to two sons and two girls.
She worked a short time as a maid to her relatives the king Magnus Eriksson and the queen Blanka of Namur, during this time she got the revelation of foundation of her order. It's the only order that comes from the norther Europe.
1339 she and her husband Ulf maked a pilgrimage to the Nidaros dome in Trondheim and two years later to Jacobs grave in Santiago de Compostella in Spain. Back home Ulf died and got buried in Alvastra Abbey. Birgitta stayed home with her children until 1349 when she left for Rome. Though 1346 she got Vadstena estate donated by king Magnus Eriksson and queen Blanka so she could begin the construction of the Abbey.
In Rome Birgitta worked for the poor and needy in 24 years. Her daughter Katarina and sons Karl and Birger visited her and they began a long pilgrimage to Jerusalem. Karl died in Neapel. Back home in Rome Birgitta died 70 years old 1373 in aftereffects of the troublesome journey. The daughter Katarina and the son Birger transportated the coffin home to Vadstena with much hard work.
1370 the pope Urban V established rules for Birgittas order.
Birgitta orders spread around Europe: Finland, Estonia, Norway, Denmark, Poland, Netherlands, Italy and England.
Birgitta is canonised by the Pope Bonifatius IV in Rome 1391.
The monastey is closed by king Gustav Vasa 1550 but the nun remains to 1595.
A new branch of the Birgitta order is established in Sweden 1923 and in Vadstena 1935 when the nuns open a guesthouse. Nuns from Netherland joins the swedish nuns 1962 and the Abbey makes a revive.
Birgitta is designated the patron saint of Europe by the pope 1999.

Stäng fönstret / Close window