Risinge S:t Maria kyrka stod färdig före år 1200 men byggdes ut mot öster och väster redan på 1200-talet. I mitten på 1300-talet ersattes det platta trätaket med valv och en kyrkomålare tillkallades att måla valvkapporna. Vi vet inte vad han hette men vi kallar honom för Risingemästaren efter denna kyrka. Dessa målningar har aldrig varit övermålade utan visas i original som de målades för över 600 år sedan! De är de innehållsrikaste och bästa exemplen på sengotiskt måleri i Sverige.
När den nya kyrkan i Risinge invigdes 1849 förföll denna kyrka ända in på 1940-talet då kyrkan återväcktes.

St. Maria church of Risinge was built during 12th century but got the wooden roof replaced with these arches sometime during 14th century, then they also got painted by a unknown painter we today call “the Risinge master”. The paintings have never been overpainted and are shown in original condition, over 600 years old! Therefor has the paint closest the windows faded by the sun. These paintings are the richest paintings preserved in Sweden.

Tillbaka / Back