Spikstenen i Ripsa, närmare Sibro kvarn. Snurra runt i panoramat. Se den från olika håll genom att klicka på de gröna bollarna. Klicka på flyttblockets nedre del och se de stenar, inte mycket större än knytnävar, som håller det många ton tunga blocket upprätt. Kan detta vara ett av naturens under? Eller har våra förfäder baxat upp stenen och utnyttjat det piezo-elektriska fältet som de många ton stenmassa genererar i spetsen, använt det för att likt stora radarantenner kommunicera med de andra flyttblocken några mil längre bort? Ja, se och döm själv!

Look closer at the "Nail-stone" in Ripsa, an almost three men high and wide boulder balancing on a sharp edge since last ice age. The scientist says... Another complementary theory say that vikings raised it up.
nnThey used the piezo-electric field the enormous pressure generates in the stone's end point of support to communicate between other boulders that stands in a few miles in distance!
nnFind the close-up picture at the boulders lower part with the tiny cracked supporting stones, only in a size like a big mans fist! And judge yourself, could this be done by nature? However it is a amazing boulder, when I photographed the close-up I was really afraid it would tumble over me.

Tillbaka till karta / Back to map