K

Karta över Koppartorp, Tunaberg
Skriv ut den och ta med!

Bara de intressantaste gruvorna är utritade ovan, i själva verket finns mångdubbelt fler. Den största av dem, Österbergsgruvan, kan inte ses eftersom den ligger på privat tomt, den ligger annars väster om Storgruvan och norr om Kabbelgruvan. Kabbelgruvan är kul, den kan ni gå ner i och längs utmed.

För att komma hit från Nyköping ta motorvägen mot Oxelösund, första avfarten till höger mot Buskhyttan, Nävekvarn. Kör sen igenom Buskhyttan.

Om ni är i lite tidsnöd så kan det vara bra att veta att ni måste inte gå hela vägen uppför Gullängsberget, det mesta som är värt att se hittar ni på första halvan av sträckan, ni missar bara den största gravhögen samt utsikten. På dess parkeringsplats finns en karta över området som guidar er.
Koppartorp map
Print it out and take with you!

Only the most interesting mines that you can visit are drawn above, in reality they are many more all over the place. The mine of Kabbel are fun, that you can go down into and along with.

To come here from Nyköping take the motorway to Oxelösund, take the first exit to right towards Buskhyttan, Nävekvarn. Then at Buskhyttan take left and drive through Buskhyttan towards Koppartorp. There are signs the whole way.

If you run out of time it could maybe be good to know that you must not walk all the way up the mountain of Gulläng, most of what is worth seeing you can see at the first half part, you only miss the top cairn of grave and the great view. At the parking place you have a map that guide you the way.