Ystad, panorama över Gråbrödraklostret.

Ystad, panorama over the Franciscan monastery.

Stäng fönstret / Close window