Ale stenar, altarstenen kan ursprungligen ha legat nordväst om stävstenen och symboliserat förstävens sträckning ovan vattenytan.

Ale stenar, the altar-stone was situated north-west the stem-stone symbolizing the prolonging of the keel above the water.

Stäng fönstret / Close window