Sigurdsristningen är den mest märkliga och fantasifulla runhällsristning i världen. Sigurdsristningen och bron är uppförda av Sigrid till ära och minne av sin man Holmger. Ristningen ligger i fonden av bron så ingen skulle undgå den när man passerade över den 65 meter långa bron. Se ristningen i närbild och se sagan om Sigurd Fafnesbane.


The rockcarving of Sigurd north Eskilstuna are the solely most remarkable and imaginative carving in the world. It is made by Sigrid in honour of hers dead husband Holmger. It is situated so everyone should see it when they passed over the 65 meter long bridge. See the carving closer and see the thrilling saga about Sigurd Fafnesbane, killer of Fafne.

Tillbaka / Back