Har ni funderat på hur man kunde bygga så höga kyrktorn med bara muskelkraft, utan tillgång till moderna lyftverktyg som lyftkranar och motorer? Ja, motorer hade man inte men lyftkranar finns avbildade på några gamla medeltida målningar, vi försöker här ge en bild av hur en sådan kunde ha sett ut.

Have you ever pondered on how they could build so high church towers without any machines? They didn't have any else motors than horse- or muscle power but they did had lifting cranes, for they are painted on some few old paintings. Here we shall try to show how they could had been constructed.

Där pilen pekar utsätts konstruktionen för den största påfrestningen, med två stolpar av ek sammanbundna med senor eller läderremmar erfås större styvhet och styrka samtidigt som lyftkranen inte blir onödigt tung, ungefär liknande teknik som Gustav II Adolf använde med sina läderkanoner.

At the spot where the arrow points is the most strain on the construction, two poles of oak tied together with leather straps could make the necessary and sturdy but lightweighted construction. Similair Gustavus Adolphus' leather cannons.

Stödlager av trä, möjligen kan senor eller metall använts som glidytor. Fett eller olja i slitsen smörjer kontinuerligt.

Bearings of wood, perhaps sinews or metal was added, smeard with grease or oil in the slit.

Utväxlingen mellan den stora diametern på det stora ekorrhjulet och den mindre trumman som repet snurrar upp på gör att en man med lätthet kan gå inne i trumman och med bara sin vikt lyfta flera ton. Det har gjorts praktiska försök som bevisar att detta fungerar.

The difference between the big wheel and the small drum makes it possibly for only one man with just his weight to lift several tons of stone.

I de allra flesta höga kyrktorn finns gluggar med jämna mellanrum på insidan av väggarna som avslöjar att lyftkranen kan förflytta sig uppåt vartefter man bygger. Antingen dras den upp med rep fastsatta i järnöglorna – kanske av egen kraft från ekorrhjulet – eller så lyfts den upp underifrån med hälp av hävstänger och byggnadsställningen byggs på inunderifrån vartefter kranen höjs.

Holes insides most all church towers indicates of a crane that climbs upwards.

Stödtassar skjuts in när kranen höjs och skjuts ut när lämpligt hål i väggen passar in.

Supporting poles pulls in and out.

Detta är bara en bild på hur en medeltida lyftkran skulle kunna ha sett ut. Utseendet varierade säkert i olika länder men grundkonstruktionen var säkert ungefär densamma, kyrkobyggarna reste långväga omkring. Man kan dock imponeras av modet dessa kyrkobyggare måste ha besuttit när de uppförde dessa jättetorn med så opålitliga och alla fall i början oprövad teknik. Ingen kan ha vetat säkert om tornet man byggde på verkligen skulle hålla.

Det är förresten intressant, jag hade tidigare trott att katedralbyggandet kom långt söder- eller österifrån där man länge byggt med sten men där byggde man oftast mindre kyrkor i romansk stil, gotisk stil har de stora höga katedralbyggnaderna som byggdes t ex i norra Frankrike och Normandie just därför att de byggdes av gotiska ättlingar: skandinaver, det sägs att de höga spetsiga kyrkvalven/ fönstren är inspirerade av de valv som blir mellan trädkronor och av de erfarenheter dessa byggare hade med sig från byggandet av höga träkyrkor i Norden.

This is just one picture of how a crane could look as during Middle Age. The design was supposingly pretty the same around Europe since the workers travelled around, at least the architects and leaders. One can though feel impressed over the great courage these workers must have possessed when they climbed and built the extreme high towers with this old and unreliable tool. No one could also be really sure that the architect had made his calculations correct and that the tower they were building really should stand for sure. Well, even constructors of today calculates wrong sometimes…

The higher cathedrals that was built in north Europe in Gothic style was Gothic because they were built by descendant to Goths and/or Geats: Scandinavians, that knew how to build high wooden churches and put into practise that skill into stone.

Stäng fönstret / Close window