Nässja domarring är ett gravfält från järnåldern, d v s för ca 2 000 år sedan. Ringen består av 24 stenblock.
Piltangenterna snurrar båda panoramorna samtidigt.

Nässja ships of stone, a grave field from nordic earlier Iron Age, about 2,000 years ago. The ring consists of 24 boulders standing up.
Arrow buttons spin both panoramas simultaneously.

Tillbaka / Return