Mycket har hänt på Nyköpingshus under dess tusenåriga historia, mycken dramatik har utspelats och mycket blod förspillts i strider om högsta makten. Mest känt är Nyköpings Gästabud år 1317 då kung Birger Ladulås bjöd in sina bröder hertigarna Erik och Valdemar på en fest som för Erik och Valdemars del slutade mindre festligt i fängelsehålan.
Nyköpingshus har spelat en stor roll i Sveriges historia, och allting var inte blodigt, men vi skall här med utgångspunkt från slottet försöka återberätta delar av historien. Fokus ligger på förståelse av slottet för att göra ett besök där mer givande, men en del relaterade händelser och omgivning kommer också visas. Om ni inte kan besöka slottet i verkligheten, häng inte in er rustning och lås in lansen för det, vi bjuder nämligen redan på nästa sida på en unik virtuell promenad runt slottet!
Vi kommer också med världsunik innovativ användning av olika VR-tekniker för första gången sen 1665 lyfta på taket och visa hur slottet var uppbyggt och rummens användningsområde.
För att göra informationen mer lättillgänglig förmedlas numer mycket av innehållet med Flash (sajten var tills nyligen QuickTime-driven men är nu omgjord för de betydligt fler som har Flash installerat, mer än 97%).

Under juli månad kan Ni återuppleva medeltiden, Håtunaleken men framförallt Gästabudet varje dag (utom måndagar) på borggården, på självaste platsen för dramats upprinnelse, med över 120 skådespelare och Göran Gillinger som gestaltar Kung Birger. Efter Ni studerat denna sajt kommer Ni med dessa nyförvärvade kunskaper få ut mer av föreställningen och besök av omgivningarna.

Om ni missade Gästabudet, se den spännande blodfyllda animeringen om Gästabudet och Håtunaleken som Erikskrönikan beskrev den, nytt för i år! Klicka i bilden överst eller här.

Nyköping Castle has seen great drama, and cooled the spilled blood of the mighty and feeble throughout its thousand years. Its residents made the history of the Kingdom of Sweden in no few ways.
This is where the fratricidal “Banquet of Nyköping” took place in 1317. King Birger Ladulås invited his brothers Erik and Valdemar to a royal feast, only to cast them into a dungeon pit where they starved to death after a year.
Its history is more than just violence. Hence came dreams, strategies and armies to conquer territories of Europe and Russia, and to unite and build Sweden for the best of its inhabitants.
Your visit to our electronic landscapes will enrich your visit to Sweden and the physical remains of Nyköping Castle, deeping your understanding with a blend of images and texts. If you can't pay a visit in reality, don’t lock up your lance; the next page is the start of a journey whose panoramic views more than rival reality. And then for the first time in history we will peel off the ceilings of a Renaissance castle to show you how rooms looked and were used before 1665.
We use Flash technology to make our content more easily accessible.

During the month of July, Tuesday through Sunday weekly you can be on the original site in the castle Courtyard and be a part of the Medieval Banquet of Nyköping with more than one hundred professional and amateur actors.

If you
missed that you can instead see the thrilling animation of the “Banquet of Nyköping”, as the medieval Erik's chronicle told it, news for this year! Click in the picture above or here.

Mr. James Dobreff, a translator of Swedish and Latin, helped render the above text into English.