Hasselö skans
Hasselö skans anlades 1623 på Gustav II Adolfs order. Efter det 30-åriga kriget och freden i Brömsebro 1645 revs skansen. Men återuppbyggdes 1656 med egna medel av överste Johan Konradsson von Fitinghoff på Broby slott i Bettna. Men redan 1668 beslöt Karl XI förmyndarregering ledd av Hedvig Eleonora att riva skansen igen. Fast då Karl XI blev kung 1672 beslöt han återuppbygga skansen igen för fjärde gången, fast så blevo nog inte fallet, skansen var i odugligt skick den 24 juli 1719 då ryssarna med över hundra skepp obehindrat kunde segla igenom sundet. Endast åtta kanoner utan lavetter fanns på skansen.
1720 beslöt dock den svenska regeringen att Hasselö skans skulle återuppbyggas. 300 ryska krigsfångar restaurerade skansen för sista gången sommaren 1721. Har tyvärr inga uppgifter på dess utveckling därefter, ej heller några teckningar eller ritningar hur det såg ut. Kanske länsmuseet har, om jag får tid eller pengar i framtiden kanske nästa projekt blir att återskapa skansen. Tills dess se kartbilden ovan.

Ett namnbyte har skett någon gång, Hasselö skans kallas just Hasselö skans men ligger i själva verket på Skansholmen, som ju heter så efter skansen. Men i omedelbar närhet norr om Skansholmen med dess skans ligger Hasselö, som då verkar ha fått gett namn åt skansen!?
Skansen bestod egentligen av tre anläggningar, svårt att veta i stycket ovanför vilka som åsyftas, kanske menas alla tre som en enhet hela tiden. Men muren som ses i bilderna ovan är resterna av skansen längst i söder. Det fanns också en befästning mitt på Skansholmen och en mindre anläggning i dess norra spets.
Tyvärr får ni inte se de andra skanserna eftersom jag blev förhindrad av en kvinna på ön att fotografera de andra två skanserna, eller vad som finns kvar av dem, hon tyckte jag gjorde intrång på privat mark vilket jag enligt lagens mening kanske också gjorde eftersom sommarbostäderna ligger mycket tätt på ön. Dock tycker jag att kommunen eller länsstyrelsen skulle kunna förhandla med markägarna om att märka upp den befintliga stigen så att allmänheten ska kunna få se resterna av skansen. Några informativa skyltar kunde vara på plats om så inte redan är fallet.

Örstigsnäs skans, på andra sidan sundet vid Strandstugeviken anlades i början på 1600-talet en stor skans bestående av upp till 10 m breda och 3 m höga jordvallar, emellanåt bebyggda med murverk, och omgivet av vattengravar. Allt 290 meter långt och 125 meter brett, lika med 950 meter vallar totalt. Skansen hade 4 bastioner, en i varje hörn. Vallarna kan beskådas än idag, klicka på ”Örstigsnäs skans” ljusgröna punkt i kartan ovan som visar positionen vid fotograferings-ögonblicket.

Skansanläggningarna ligger utmed kung Valdemars segelled. Kan tilläggas att det är mycket lätt att hitta till Örstigsnäs skans torrskodd och att på Linudden går flera etapper av Sörmlandsleden vilka erbjuder omväxlande och mycket vacker natur.


Hasselö redoubt
Hasselö redoubt was built 1623 by order of Gustav II Adolf. After the war of 30-year and the peace of Brömsebro 1645 the redoubt was torned down. But was rebuilt 1656 with private means of colonel Johan Konradsson von Fitinghoff on Broby castle in Bettna. But already 1668 the regency of Karl XI led by Hedvig Eleonora torned down the redoubt again. But when Karl XI became king 1672 he decided to rebuild it again for the forth time. However when the russian arrived the 24 july of 1719 it was in bad shape, only eight cannons without cannon carriages existed on the redoubt, and the russian's over one hundred ships could sail through unimpededly.

1720 the swedish government decided to rebuild it again with the help of 300 russian war captives. It does not exist any further information about the developement since then.

Örstigsnäs redoubt, on the other side of the sound a big redoubt was built in the beginning of 1700th century, 290 metres long by 125 metres broad consisted of 10 metres wide and 3 metres high banks surrounded by moats.

Several stages of the “hike of Sörmland” (actually the longest hike in the world!) goes here with many beatiful sceneries.