Runstenar 122, sö 165 och 123, sö 166 vid Grinda, Spelvik.
Hedin som omnämns på den vänstra stenen och Gudve som är ristat på den högra var troligen män från samma by
som kommit hem med livet i behåll efter långa färder på olika håll någon gång vid 1000-talets början.
Hedin that is carved about at the stone to left and Gudve at the right stone was probably from the same hamlet
and have returned home after long voyages sometime during 11th century.


Klicka på stenarna för att se dem närmare.
Click at the stones to see them closer and read the runes.

Tillbaka till karta / Back to map