Kastalen vid Kila-ån, Kila-ån var djupare och bredare och därmed en viktig farled inåt landet och var värt att försvaras, bl a med en kastal här vid det dåtida inloppet från Svanviken. Sankmarken och åkermarken ni ser fram till och runt Lindbacke var då sjöbotten. Det är troligt att denna kastal är äldre än den kastal som byggdes längre ut mot Östersjön som sedan byggdes på till att bli Nyköpingshus.
nnnTill höger strax utanför bild på samma plats som dagens bro låg den bro som brändes ner för att försinka ryssarnas framfart, det var ingen större vinst med det för ryssarna vadade ganska enkelt över ändå. Hur de fick över kanonerna är svårare att förstå, men har de dragit kanoner kilometervis genom skog, stockar och sten hade de säkert en metod för det också!

The citadel by the Kila-river, the river was deeper, broader and was navigable much longer up country and was worth to defend, by a citadel near the former inflow of the Kila-river. It is likely that this citadel is older than the citadel further out which later became Nyköping's castle.
nnnTo the extrem right out of picture was the bridge that was burned down 1719 to prevent the russian to walk over from the Russian hill (Ryssbergen), however the russian waded instead across the river, with heavy cannons and everything!