Spin around inside the panorama, click at the arrows or the green dots underneath to see labyrinths, rings of “jury” and more gravemounds from the Iron Age, one arrow in north direction let's you see how it could have been here a sunny afternoon sometime during Iron Age to Viking Age.
Every mound contain one importent person, maybe even a unknown king.
From the hill where it stands “Ryssbergen" the Russian july 25, year 1719 shot with theirs cannons at Nyköpingshus straight over ours heads, 2.8 km = 1.74 mile, in the opposite direction of the pano to where it stand “Nyköping centre".
In the fifties it was not so important with old stuff, they drove moto-cross around here amongst the gravemounds!

Lindbacke,
snurra runt och klicka på pilarna (ni kan också navigera medelst de gröna bollarna nedanför) för att se en domarring, labyrint eller fler gravkullar, eller för att se hur det kan ha sett ut här på järnåldern – vikingatid. En pil i nordlig riktning låter er föreställa er vilken ljuvlig plats detta måste ha varit att bo på under vikingatidens varmare klimat, med den nedåtgående solen speglandes i vattenbrynet.
Varje gravkulle innehåller en viktig person, kanske t o m en idag okänd kung. Enligt gammal uppfattning användes domarringar som tingsplats, domaren var upplyft och kunde lätt höras och ses av de övriga samt man stod ju också närmare gudarna på en kulle vid viktiga beslutstaganden! Kanske är domarringar ett begravningsmonument eller en religiös offer/hedersplats.
Sträckan mellan Ryssbergen och Nyköpingshus är ca 2,8 km, en ansenlig sträcka för en blykula skjuten ur en krutladdad kanon, det hade varit spännande att ha stått här år 1719 den 25 juli när kulorna från ryssarnas kanoner på Ryssbergets topp ven över här i försök att nå fram till Nyköpingshus i motsatta ändan av panoramat.
På femtiotalet var det inte så noga med kulturskydd, då körde man motocross här bland fornlämningarna!
Se Lindbacke från kastalen vid Kilaån.