Alla Helgona kyrka. Hertig Karl lät också bygga om kyrkorna S:t Nicolai och Alla Helgona kyrka. Alla Helgona kyrkans äldsta delar är från 1200-talet. Kyrkan är placerad som fond i slottsträdgården och bör ses ingå som en enhet i slottets helhet. Huvudportalen av kalksten byggdes säkerligen på Hertig Karls initiativ men var ursprungligen placerad i norra väggen och flyttades till nuvarande plats 1740.
Klicka dig in genom grinden till vänster om kyrkan för att se en runsten, eller gå in på Prosten Pihls gård eller in i kyrkan och se de vackra vapensköldarna och fönstermålningarna.


All Saints Church. Karl IX rebuilt the church S:t Nicolai and All Saints Church, oldest parts of All Saints are though from the 1300th century. All Saints Church is placed as background in the Palace garden and they all form a whole together with the castle. The ornamental portal of limestone was made on Karl IX initiative and was originally placed on the north wall but was moved here 1740.
Click left of the church to see a rune stone in the church's wall, and go also opposite direction into the backyard of Dean Pihl's Manor or simply into the church and see the beautiful coat of arms and much more.

Download QTVR-panorama if you have QT installed