Sigurdsristningen. Sigurdsristningen är den märkligaste och fantasifullaste ristningen i världen. Sigurdsristningen och bron är uppförda av Sigrid till ära och minne av sin man Holmger.


Carving of Sigurd. The carving are the most solely remarkable and imaginative carving in the world. It is made by Sigrid in honour of hers dead husband Holmger.

Tillbaka / Back