Stegeborg, ringmursborg från 1200-talet förmodligen på plats för en äldre träbyggnad. Under vikingatid försvarade ett system av tusentals pålar under vattnet farleden in till Söderköping, Stegeborg, förr Stäkeborg, "stäk" = staket eller stege i vatten, se de ljusblå linjerna i vattnet.
Första gången Stegeborg nämns i skrift är 1310 i en uppgörelse mellan Magnus Ladulås söner, kung Birger och hertigarna Erik och Valdemar. Då var inte det runda tornet högst utan det kvadratiska tornet i sydöstra hörnet.
Kung Birger fick på Stegeborg sönerna Magnus och drotsen Brunke som tillfångatogs av Birgers bröders anhängare här 1318 och togs till en ås i Stockholm där de hängdes: Brunkeberg. Efter detta revs Stegeborg enl Erikskrönikan, mycket beroende på blidornas (kastmaskiner som kunde slunga iväg stenar på över 50 kg) enorma förstörelsekraft under belägringen.
1399 bytte Bo Jonsson Grips son Knut till sig Stegeborg mot Finland (!) som han ärvt av fadern.
Erik av Pommern vistades stundom här och tillsatte en sydeuropeisk hövitsman, Giovanni Franco, kallad Johan Vale (Vale = venetianare) och han var långt ifrån snäll, och därmed myntades begreppet Tvi vale!
Vale förlorade borgen till bönderna i Engelbrektsfejden.
Karl Knutsson Bonde gav borgen till sin svåger Nils Stensson Natt och Dag som dock sen gick emot Karl.
Karls dotter Magdalena gifter sig med den danske adelsmannen Ivar Axelsson Tott som bygger fler borgar runt Östersjön.
Sten Sture förlänar år 1472 borgen till Ivar Axelsson som uppför de murar vi ser idag och två av våningarna i det runda tornet, han idkar sjöröveri för att få pengar till byggena men kommer ihop sig med Sten Sture som återerövrar Stegeborg.
Svante Nilsson Sture tar över.
År 1537 föder Gustav Vasas hustru Margareta Lejonhufvud sonen Johan III på Stegeborg.
Nils Dackes uppror slås ner vid Stegeborg 1543 och nästan hälften av Dackes män skjuts ihjäl "som kråkor".
Johan III bygger ut borgen till ett ståtligt renässansslott, vitkalkat, tre våningar högt och rundtornet i den höjd som det är idag plus en slottskyrka.
Kungen av Polen och Sverige, Sigismund, anländer år 1598 (8 sept) med en här och bjuder hertig Karl (IX) ett blodigt sjöslag vid Stegeborg, Sigismund avbryter dödandet när segern står klar men Karl hinner ändå förlora 300 man.
Pfalzgrevarna Johan Kasimir och Adolf Johan av Pfalz bor här under 1600-talet. Kronan säljer slottet till byggnadsmaterial 1731.

Turerna var många om Stegeborg, långt mer än skrivet här, för att läsa mer om allt som hänt här läs gärna här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Stegeborg och http://www.wadbring.com/historia/undersidor/stege.htm.


Stegeborg,
"stege" = "stäk" = fence in water, castle from 13th century, during Viking Age a system of thousends poles in the water (the lightblue lines in the map) defending the channel into Söderköping.
First mentioned in 1310 in a settlement between Magnus Ladulås' sons: King Birger and the Dukes Erik and Valdemar.
King Birger was given here the sons Magnus and Brunke that was later captured and brought to a ridge in Stockholm where they were hanged: Brunkeberg it was thereafter named to. Stegeborg was then teared down.
1399 Bo Jonssons Grip's son Knut exchanged Finland (!) to get Stegeborg.
Year 1537 King Gustav Vasa's wife Margareta Lejonhufvud gave birth at Stegeborg to their son King Johan III.
Nils Dacke's rebellion against King Gustav Vasa was put down here 1543.
Johan III enlarged the castle into a stately renaissance castle.

Tillbaka / Back